United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đối tác

Sau 11 năm hoạt động, URS đã có những khách hàng là các cơ quan tổ chức quốc tế như là UNDP, Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sỹ (SDC), Ford Foundation, Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA), Ville en Transition, Finida, Ban Công nghệ Đan Mạch, Ngân hàng Phát triển Châu Á, v.v...

Các khách hàng trực tiếp gồm có các cơ quan nhà nước, chính quyền các thành phố, doanh nghiệp địa phương, các tổ chức xã hội, người dân địa phương bao gồm cả người nghèo và người nhập cư.

Đối tác quốc tế

STT

Tên tổ chức

Lĩnh vực hợp tác - tài trợ

 1

SDC- Tổ chức Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ

 

Link website:

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home.html

Cải cách hành chính, phát triển ĐT

 2

FINIDA – Cơ quan hợp tác phát triển Phần Lan

15

Link website: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?culture=fi-FI&contentlan=2

CCHC, quy hoạch sử dụng đất

 3

ADB – Ngân hàng phát triển châu Á


Link website: https://www.adb.org/vi

Nâng cao năng lưc về môi trường

 4

UN-Habitat - Tổ chức định cư con người Liên hợp quốc

Link website: http://unhabitat.org/

Phát triển đô thị, Biến đổi khí hậu

 5

BTC - Tổ chức hợp tác phát triển, Vương quốc Bỉ

Link website:

https://www.btcctb.org/en/countries/vietnam

Quản lý môi trường - Biến đổi khí hậu

 6

KFW – Ngân hàng phát triển Đức

Link website:

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/

Quản lý môi trường

 7

GTZ - Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức

Link website:

https://www.giz.de/de/weltweit/357.html

Phát triển kinh tế địa phương, Quản lý Rủi ro thiên tai - Biến đổi khí hậu

 8

UNDP - Tổ chức Phát triển của Liên hiệp quốc

 

Link website:

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/vi/home.html

Biến đổi khí hậu

 9

LaSUR – Cơ quan hợp tác phát triển châu Á -Thái Bình Dương, Trường ĐH Lausanne

Link website: http://lasur.epfl.ch/en

Nghiên cứu về đô thị hóa

 10

AIT - Viện công nghệ châu Á

 

Link website : http://www.aitcv.ac.vn/vn/

Sáng kiến môi trường

 11

DBT – Ban thẩm định công nghệ, thuộc chính phủ Đan Mạch

 

Link website: http://www.tekno.dk/?lang=en

Biến đổi khí hậu

 12

IFAD – Qũy phát triển nông nghiệp quốc tế

 

Link website: https://www.ifad.org/home

Phát triển nông nghiệp - Cố vấn kỹ thuật dự án

 13

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Link website: http://www.finland.org.vn/

Biến đổi khí hậu, Phát triển sinh kế, Hòa nhập Người khuyết tật

 14

Ngân hàng thế giới

 

Link website:

http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam

Phát triển đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Biến đổi khí hậu

Đối tác trong nước

STT

Tên tổ chức

Lĩnh vực hợp tác

 1

Bộ Xây dựng

Phát triển Đô thị, Kỹ thuật hạ tầng

 2

Ban Điều phối dự án SRDP- IWMC Hà Tĩnh

Hành chính công

 3

Ban Điều phối dự án quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển Đô thị liên quan đến BĐKH tại Tỉnh Bình Thuận

Quy hoạch đô thị - Quản lý nguồn nước

 4

Ban Điều phối dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận

Quản lý, giám sát dự án - Bình đẳng giới - Xây dựng năng lực

 5

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Thiết kế dự án

 6

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP)

Hòa nhập người khuyết tật, điều tra cơ sở

 7

Trung tâm môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD)

Biến đổi khí hậu

 8

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Biến đổi khí hậu, Phát triển sinh kế

 9

Hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Biến đổi khí hậu, Phát triển sinh kế

 10

Công ty tư vấn Colenco

Quản lý môi trường, Quản lý đô thị

 11

Công ty tư vấn US

Nghiên cứu phát triển đô thị

 12

Công ty TNHH MTV HB

Phát triển cộng đồng

 13

Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An

Quy hoạch đô thị

 14

Công ty Cổ phần và Đầu tư HB

Phát triển cộng đồng

 15

UBND Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch đô thị

 16

UBND Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch đô thị

 17

UBND Xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch đô thị