United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

URS tiến hành khảo sát thực địa cho hoạt động ĐGGK dự án Thúc đẩy sự hòa nhập của NKT

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 01 năm 2017, đoàn Tư vấn của Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông thôn đã tiến hành khảo sát thực địa và làm việc cùng với các cán bộ và người khuyết tật tại hai xã Thịnh Đức và Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để phục vụ hoạt động Đánh giá giữa kỳ Dự án “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam” gọi tắt là (FLC 15-01) được quản lý và thực hiện bởi Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan.

Dự án FLC 15-01 được thực hiện trong khoảng thời gian 27 tháng từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2017 nhằm góp phần hướng đến xã hội hòa nhập cho người khuyết tật Việt Nam với 2 mục tiêu cụ thể là (1) cải thiện môi trường hòa nhập cho người khuyết tật tại tỉnh Thái Nguyên, (2) tăng cường năng lực hòa nhập của người khuyết tật tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông thôn là đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ đánh giá giữa kỳ Dự án nhằm đưa ra các nhận định, thông tin và đánh giá có tính khách quan và độc lập từ bên ngoài về hiệu quả và kết quả của dự án, hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền của Đại sứ quán Phần Lan đánh giá liệu các phương pháp tiếp cận của dự án có phù hợp và bền vững, cũng như các nguồn lực dành cho dự án đã được sử dụng một cách thích hợp và hiệu quả hay không. Dưới đây là một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động khảo sát của Đoàn Tư vấn tại thành phố Thái Nguyên.