United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Bình Thuận

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 vừa qua, tại Phan Thiết, Bình Thuận, Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Bình Thuận. Đây là một trong những hợp phần của dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Bình Thuận”.

Hoạt động đánh giá do Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông (URS) thôn làm đơn vị tư vấn. Sau khi khởi động vào đầu tháng 6/2016, đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc đánh giá năng lực của các bên liên quan tham gia trong việc lập và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước tại Bình Thuận, trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược và kế hoạch tăng cường năng lực cho các bên tham gia vào quản lý nguồn nước và quy hoạch đô thị trong ứng phó với BĐKH. 

13

Dựa vào các kết quả đánh giá được thực hiện theo phương pháp “Đánh giá năng lực theo 3 cấp độ” của UNDP và phương pháp “Bàn tay năng lực”, nhóm chuyên gia tư vấn đã đưa ra kết luận:năng lực của tổ chức biến đổi khí hậu tại Bình Thuận còn yếu và thiếu các năng lực cơ bản mà một tổ chức cần có, vì vậy Bình Thuận có có một tổ chức chuyên trách có đủ năng lực chuyên sâu và khả năng tích hợp trong các lĩnh vực khác nhau, và cần phải có định hướng phát triển. Tuy nhiên, việc thành lập một tổ chức mới trong điều kiện thể chế hiện nay không đơn giản. Vì thế, theo các chuyên gia tư vấn, trước hết tỉnh Bình Thuận cần tập trung nâng cao năng lực cho tổ chức biến đổi khí hậu hiện có để hoạt động một cách hiệu quả hơn.