United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Tin tức URS


Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Bình Thuận

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 vừa qua, tại Phan Thiết, Bình Thuận, Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực thể chế và kỹ thuật (TICA) và kế hoạch phát triển năng lực (CD) về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Bình Thuận. Đây là một trong những hợp phần của dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Bình Thuận”.

URS tiến hành khảo sát thực địa cho hoạt động ĐGGK dự án Thúc đẩy sự hòa nhập của NKT

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 01 năm 2017, đoàn Tư vấn của Công ty CP Giải pháp Đô thị Nông thôn đã tiến hành khảo sát thực địa và làm việc cùng với các cán bộ và người khuyết tật tại hai xã Thịnh Đức và Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để phục vụ hoạt động Đánh giá giữa kỳ Dự án “Thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam” gọi tắt là (FLC 15-01) được quản lý và thực hiện bởi Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan.