United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án Phát triển Cộng đồng Sinh thái ECOCOM

Năm thực hiện : 2011 - 2012

Chủ đầu tư : Tập đoàn HBG

Nhiệm vụ chung:Dự án nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng; Cải thiện cảnh quan và vệ sinh môi trường, phát triển ngành nghề, cải thiện kinh tế hộ gia đình trong khu vực An Bàng, p Cẩm An, thành phố Hội An nhằm góp phần đưa An Bàng trở thành đô thị sinh thái, mộ điểm đến hấp dẫn và an toàn cho khách du lịch

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Lập kế hoạch quản lý và tư vấn quản lý dự án.
  • Thí điểm mô hình cộng đồng than thiện môi trường (ECOCOM) với các hoạt động nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống và khu vực xung quanh dự án, cải tạo cảnh quan, xây dựng thói quen tiêu dung than thiện môi trường   

anh du an 3.1.1

anh du an 3.1.2

anh du an 3.1.3