United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Rà soát, cập nhật, khảo sát và đánh giá nhu cầu đầu tư Nâng cấp Đô thị Quốc gia, Dự án Nâng cấp Đô thị Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (MDR-UUP)

Năm thực hiện : 2015 - 2016

Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án  Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng

Đơn vị tài trợ: Ngân hàng Thế giời (WB)

Nhiệm vụ chung : Xem xét, đánh giá sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hộivà nhu cầu nâng cấp tại các khu thu nhập thấp (LIAs) ở các đô thị từ cấp 4 trở lên trên phạm vi toàn quốc theo chương trình NUUP, từ đó hỗ trợ Bộ xây dựng xác định nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội của các đô thị và hỗ trợ xây dựng đề xuất dự án nâng cấp đô thị kêu gọi vốn đầu tư từ các nhà tài trợ. Dự án sẽ đặt nền tảng quan trọng cho việc thực hiện gói hỗ trợ kỹ thuật MOC-01B “Hỗ trợ thực hiện NUUP” góp phần thực hiện NUUP một cách hiệu quả.

 

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Rà soát và trình bày tình trạng nghèo Đô thị và xu hướng chung sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp cho tới nay
  • Kiểm tra và cập nhật các dạng dữ liệu khác nhau về  nhu cầu đầu tư, nâng cấp Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong các vùng thu nhập thấp, trong các thị trấn và thánh phố trực thuộc NUUP
  • Tiến hành khảo sát sâu về 2 thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long, một thành phố Nam Trung bộ và một thành phố ở Tây Nguyên..
  • Lập bản đồ đói nghèo trên cơ sở GIS tích hợp.
  • Ước tính tổng chi phí, chi phíđầu tư trong từng giai đoạn và cho các mục tiêu ưu tiên khác nhau